Porozmawiajmy!

Zapraszamy na przepyszną kawę w naszym biurze. Spotkaj się z jednym z naszych Agentów.

Siedziba główna

Szosa Chełmińska 176/9 
87-100 Toruń
tel: +48 601 086 302
biuro@newhouse24.pl

dane rejestrowe

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Ewelina Madraszewska – licencja numer 24236

Telefon: 885-121-133

e-mail: ewelina@newhouse24.pl

Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Natalia Prusakiewicz – licencja numer 25111

Telefon: 601-086-302

e-mail: natalia@newhouse24.pl

W związku z wejściem w życie , w dniu 25 maja 2018 roku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych); Dz. Urz. UE z 04. 05.2016 , s. 1: zwanego dalej: RODO niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych w Biurze New House 24 jest Bartosz Jabłoński prowadzący działalność pod nazwą Bartosz Jabłoński z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 24b /25, 87-100 Toruń wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 879 248 18 28, REGON: 340706053.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@newhouse24.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem biura ul. Szosa Chełmińska 176 lokal nr 9, 87-100 Toruń.
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: wykonania umowy pośrednictwa – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu, finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, prowadzenia procesów reklamacyjnych.
4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);
5. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z nami przy ul. Szosa Chełmińska 176/9 w Toruniu, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@newhouse24.pl. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Biuro Nieruchomości New House 24 w ramach zawieranych z Państwem umów.